09. Các hàm kiểm soát dạng số

đăng 02:16, 12 thg 10, 2011 bởi Lisp Việt   [ đã cập nhật 18:08, 12 thg 10, 2011 ]

e. Hàm
(fix ...)

CHỨC NĂNG: Trả về phần nguyên của một số. Phần số nguyên này không được làm tròn

CÚ PHÁP:

(fix number)

CHÚ Ý:

Hàm này được sử dụng như một bộ lọc dữ liệu. Dữ liệu là số nguyên hay số thực sẽ được lọc thành số nguyên trước khi được gán cho tham số

Ngoài ra ta có thể sử dụng hàm này để lấy phần thập phân (sử dụng kết hợp với phép trừ)


b. Hàm (fload ...)

CHỨC NĂNG: Chuyển một số có kiểu nguyên hoặc thực sang kiểu số thực

CÚ PHÁP:

(fload number)

Comments