08. Các hàm lượng giác

đăng 02:17, 12 thg 10, 2011 bởi Lisp Việt   [ đã cập nhật 18:08, 12 thg 10, 2011 ]

CÚ PHÁP:

(sin angle)

(cos angle)

(atan mumber1 [number2])

CHÚ Ý:

angle: Là số đo góc lấy theo radian

mumber1 [number2]: Là số thực

Kết quả của hàm atan là góc có số đo là radian

Comments