AutoLisp‎ > ‎Tiện ích‎ > ‎

Ghi nhớ 1 số ?

đăng 04:49, 15 thg 11, 2010 bởi Lisp Việt   [ đã cập nhật 07:51, 10 thg 10, 2011 ]
Đôi khi trong quá trình thao tác bản vẽ, zoom qua zoom lại, tính tính toán toán và bạn cần nhớ 1 con số nào đó đã ghi trên bản vẽ. Số dễ nhớ thì có thể nhẩm và nhớ. Nhưng số dài loằng ngoằng thì chắc là bạn phải ghi ra giấy. Lệnh tự tạo sau đây giúp bạn ghi con số cần nhớ lên thanh status bar của Autocad.

(defun c:ltext ()
 (setq entity (entget (car (entsel "\nPick Text to Display: "))))
 (if (= "TEXT" (cdr (assoc 0 entity)))
     (progn
      (setq info (CDR (assoc 1 entity)))
       (grtext -1 info)
 )
  (prompt "\nEntity was not text ")
)
 (princ)
)

Sau khi đánh lệnh ltext bạn chọn text cần ghi nhớ.
Comments