AutoLisp‎ > ‎Tiện ích‎ > ‎

Purge nhiều bản vẽ

đăng 04:17, 15 thg 11, 2010 bởi Lisp Việt   [ đã cập nhật 07:49, 10 thg 10, 2011 ]
Sau khi hoàn thành đồ án, để lưu trữ hay đóng gói đồ án gửi đi. Công việc cần làm là bạn phải sử dụng lệnh Purge để xóa tất cả các đối tượng thừa không được sử dụng như: Blocks, Dimstyles LAyers, LTypes, MAterials, Plotstyles.v.v... Mẹo sau đây giúp bạn thực hiện công việc này một cách nhanh chóng cho tất cả bản vẽ trên 1 thư mục.
Bước 1: Tạo 1 file autopurge.lsp có nội dung như sau:
(setvar "clayer" "0")
(Repeat 5 (command "purge" "a" "*" "n"))   
(command "SAVE" "")
(command "CLOSE")
Bước 2: Mở autocad, gõ lệnh AP , Bấm chọn nút Contenst, bấm Add, chọn file autopurge.lsp vừa lưu. Xong bấm Close để đóng.
Bước 3: Gọi lệnh open, tới thư mục chứa bản vẽ, chọn hết bản vẽ cần purge và open.
Bước 4: Sau khi cad xử lý xong và tự đóng các bản vẽ. Bạn vào lại bước 2 và remove file auotoparge.lsp. Đóng autocad.
(Bước này không được quên đấy :D)
 
Bạn có thể thêm các lệnh theo ý mình vào trước dòng (command "save").
Chúc các bạn thành công!
Comments