Hướng dẫn cài đặt

Bộ sản phẩm C-Pro bao gồm: 1

File cài đặt phần mềm lên máy tính.
Người dùng có thể tải về tại đây.
  
 

2
 

Khóa cứng do tác giả cung cấp.
Mỗi khóa cứng được đính kèm 1 Mã kích hoạt.


Khóa cứng do Malaysia sản xuất. Có mẫu mã đẹp, nhỏ gọn. Thiết kế chống va đập và ngăn nước. Sử dụng không cần cài đặt driver. Độ bền trên 10 năm.

 Các bước cài đặt:

1. Chạy file C-Pro SDX.exe đã download để cài đặt phần mềm lên máy tính.

2. Khởi động Autocad (Phiên bản 2007 trở lên)
    Từ cửa sổ command line gõ lệnh: AP 
    Trên cửa sổ Load/Unload applications chọn file c-pro.vlx trong thư mục đã cài đặt. Chọn nút Load sau đó đóng hộp thoại.
 
Để TKCG tự động load mỗi khi khởi động ACAD, bạn cầm add tên tệp tin C-Pro.vlx vào hộp thoại "Startup Suit". (Trong cửa sổ  Load/Unload applications bấm nút Contents)

4. Từ cửa sổ “Command line” gõ lệnh: MENUCONG. Một menu có tên C-Pro sẽ xuất hiện trên thanh menu của Autocad.
 
Nếu bạn gõ lệnh MENUCONG nhưng không làm xuất hiện menu C-Pro thì có thể do lần cài đặt trước menu C-Pro đã tồn tại.
Trong trường hợp này bạn gọi lệnh   MENULOAD để thêm menu C-Pro hoặc unload menu C-Pro đi sau đó gọi lại lệnh MENUCONG.

5. Từ menu C-Pro > Chọn Giới thiệu
    Kích vào logo C-Pro SDX, nhập mã kích hoạt (Kèm theo khóa cứng) và nhập mã xác nhập theo hình ảnh.
    Bấm Chấp nhận