2. Cấu tạo chung


 • Lệnh:  CTC
 • Menu: Cpro > Cấu tạo chung
Việc thiết lập cấu tạo chung rất cần thiết để tiến hành các thiết kế cống sau này. Bước này cho phép bạn:
  • Lựa chọn định hình, điển hình thiết kế.
  • Lựa chọn hình dạng, cấu tạo cơ bản của cống
  • Thiết lập các thông số , kích thước cơ bản như: kích thước tường đầu, tường cánh, chân khay v.v...
Các thiết lập này sẽ được thực hiện một lần theo mẫu mà công ty bạn sử dụng, hoặc theo yêu cầu của mỗi dự án.
  
 
Thiết lập Điển hình, việc này rất quan trọng để trong quá trình thiết kế, phần mềm sẽ căn cứ vào đó đưa ra các khuyến nghị cũng như tra các thông số về bề dày thân cống theo chiều cao đắp v.v...


1.1. Cửa cống:
 
Bước này cho phép bạn thiết lập các kích thước cơ bản của cửa ra, gồm:
  • Tường cánh
  • Chân khay
  • Tường đầu
  • Sân cống, chân khay
 
 
Góc xiên của tường cánh:
 

 Các kích thước cơ bản:

Các kích thước cơ bản của tường cánh, tường đầu, chân khay được định nghĩa như hình dưới.
Trong đó kích thước "Phần cao hơn taluy" sẽ quyết định đoạn mở rộng A.
Ví dụ bạn muốn A=40cm, mái taluy là 1/1.5. ta có
Phần cao hơn taluy = 40 / 1.5 = 26.67. Ta nhập 26.67.
Bạn cũng có thể nhập bằng 0 nếu không muốn đoạn mở rộng A. (Xem minh họa)  
 

Các lựa chọn:

 Căn cứ vào các tham số, bạn có thể tạo mẫu cống cho thiết kế của bạn. Dưới đây là một số dạng cửa cống thường dùng. 

1.2. Hố thu:
 
 
1.3. Tiêu năng:
Gờ tiêu năng được bố trí trong trường hợp cống quá dốc hoặc tốc độ chảy lớn. Bố trí gờ tiêu năng làm tiêu hao năng lượng dòng chảy trước khi ra khỏi cửa cống nhằm hạn chế xói khu vực hạ lưu.
 
Ngoài các kiểu tiêu năng như đánh cấp, gia cố hố đá hộc ... gờ tiêu năng cũng là một phương pháp hữu hiệu.
Chức năng này sẽ được lựa chọn trong bước vẽ cắt dọc.
 

1.4. Gia cố
Lựa chọn này cho phép bạn thiết lập kích thước gia cố đá hộc xây ở 2 đầu cống và gia cố cọc tre móng.
Trong trường hợp chiều cao gia cố cao hơn vai đường, phần mềm sẽ tự động gia cố vào lề 50cm.
 
Đối với gia cố móng cọc tre, nếu cống không được đặt trên nền đất yếu, bạn phải bỏ chọn mục này hoặc nhập đường kính cọc bằng 0. Gia cố cọc tre không hỗ trợ (chương trình sẽ tự bỏ) trong các  trường hợp:
Cống quá dốc
Cống có đánh cấp móng
Cống có tường chắn
 
        .


1.5. Cống hộp:
Chức năng này cho phép bạn thiết lập các thông số cơ bản của cống hộp đổ tại chổ, như: 
  • Kiểu tiết diện mặt cắt
  • Kích thước tai đặt bản dẫn
  • Kích thước chân khay thân cống...

Trong đó chiều cao chân khay thượng hạ lưu sẽ lấy bằng chiều sâu móng tường đầu thuợng hạ lưu (Nhập ở hộp thoại Cửa cống).


1.6. Vật liệu:
Chức năng này cho phép bạn quy định các loại vật liệu cho từng kết cấu, mục đích của chức năng này là:
  • Tô hacth lên các mặt cắt theo mẫu vật liệu cho phù hợp
  • Ghi chú thích loại vật liệu lên bản vẽ, thuyết minh
  • Tổng hợp khối lượng
Vật liệu một số hạng mục sẽ được điều chỉnh trong quá trình thiết kế tùy theo cấu tạo như vật liệu móng cống, vật liệu sân cống. Với vật liệu kết cấu áo đường, bạn có thể cho ghi hoặc không cho ghi ra bản vẽ.
 

1.7. Khác:
Chức năng này quy định điều kiện và kích thước bố trí gờ chắn xe.
 
Gờ chắn xe sẽ được bố trí khi tường đầu sát vai đường. Điều kiện H sẽ kiểm tra khoảng cách của tường đầu đến vai đường. Nếu khoảng cách nhỏ thỏa mãn điều kiện thì ttường đầu sẽ được nâng lên bằng vai đường, đồng thời bố trí thêm gờ chắn xe.
 
Kích thước rộng gờ chắn xe = bề dày tường đầu
 
 
 
 
Bề dày lớp dăm sạn đệm lót dưới kết cấu bê tông cũng được quy định ở đây.

 1.8. Chức năng lưu và tải dữ liệu:
Trong trường hợp công việc của bạn phải thiết kế với nhiều dạng cống khác nhau (Về cấu tạo, kích thước chung...) thì đối với mỗi dạng cống bạn cần phải backup lại dữ liệu để dùng lại khi cần thiết.
 
Chức năng Lưu xuốngTải lên cho phép bạn thực hiện được mong muốn trên