Đặt mua khóa cứng GEO-Pro

Thanh toán bằng chuyển khoản:
Bước 1: Chuyển chi phí 1.500.000 đ vào một trong các tài khoản sau:

Bước 2: Cung cấp địa chỉ, số điện thoại liên lạc, tên người chuyển tiền qua email: 
            support@vietlisp.com hoặc gửi SMS vào số: 0905.500.900
            Bạn sẽ nhận được khóa sau 2 ngày làm việc.