San nền 2005

Copyright (C) 2000-2006 by Vo Trieu Hai

Phần mền Thiết kế San nền SN2005 là chương trình tự động tính toán khối lượng thiết kế san nền được viết bằng ngôn ngữ AutoLISP có sử dụng công nghệ VLA chạy trên trên tất cả các phiên bản của AutoCAD hiện có trên thị trường như ACAD R14, ACAD 2000, ACAD 2002, ACAD 2004…. Đây là chương trình nhanh, hiệu quả và được chạy trên môi trường AutoCAD nên rất linh động trong việc in ấn các bản vẽ. Phần mềm được thiết kế theo menu Wizard sử dụng theo các bước đã định trước. Giao diện trực quan, dễ sử dụng.