Thiết kế cống


Phần mềm thiết kế cống (TKCG) được xây dựng và phát triển kể từ năm 1998, có các tính năng sau:
Giao diện trực tiếp trên nền Autocad với các hộp thoại thân thiện, hỗ trợ trên mọi phiên bản Windows và Autocad.
Nhận trực tiếp số liệu từ bản vẽ thiết kế tuyến.
Cho xem trước bản thiết kế, xem trước các thông số kỹ thuật và điều chỉnh số liệu trong quá trình thiết kế.
Hỗ trợ nhiều dạng cống phỏng theo định hình 78-02X và 533-01
Đưa ra các kiến nghị cũng như bảng tra số liệu theo định hình.
Thiết kế được mọi khẩu độ cống, nhiều cửa cống.
Thiết kế được hố thu nước phía thượng lưu.
Hỗ trợ thiết kế cống xéo
Thiết kế được cống trên mọi địa hình, cấu tạo phía hạ lưu đa dạng, đáp ứng hầu hết mọi biện pháp gia cố như tạo bậc, bố trí gờ tiêu năng, tường cánh gãy v.v…
Tự động tính toán khối lượng và trình bày thuyết minh theo hình thức phù hợp với hồ sơ thiết kế.
 
 
Số liệu đầu vào cho chương trình gồm:
Số liệu về cắt ngang tuyến tại vị trí cống. Nếu số liệu là file NOVA thì chương trình sẽ tự động nhận.
Khẩu độ cống do người sử dụng tính toán đưa vào.
Các số liệu về cấu tạo khác sẽ được lấy mặc định và cho phép người sử dụng điều chỉnh trong quá trình thiết kế.
Dữ liệu đầu ra của chương trình là bản vẽ thiết kế bao gồm:
Hình vẽ cắt dọc cống
Hình vẽ mặt bằng cống
Hình vẽ Chính diện thượng lưu, hạ lưu cống
Hình vẽ thể hiện các chi tiết tường đầu, tường cánh, móng cống
Bảng thuyết minh thiết kế
Bảng tổng hợp khối lượng
Bảng khung tên
Các kích thước, cao độ, độ dốc và các ghi chú khác 
 
Comments