VLTool


VLTool là bộ công cụ hỗ trợ thiết kế, cung cấp miễn phí, tích hợp các ứng dụng sau:
 
Tra số liệu và vẽ mặt cẳt tường chắn theo DH86-06X
Toàn bộ số liệu của tập định hình tường chắn DH86-06X đã được tác giả nhập vào ứng dụng để tiện tra cứu. Bên cạnh đó ứng dụng cho phép bạn nội suy hoặc vẽ ra bản vẽ loại tường đã được chọn.
 
 
 
Thư viện các ký hiệu thường dùng
 
 
 
Máy tính
Ngoài chức năng tính toán thông thường, Calculate 2.1 còn có chức năng tính toán trên đối tượng text, tra trọng lượng thép
 


Xuất Autocadcad qua file số liệu geoslope